Sydänsairaus ja sosiaaliturva

Elämäntilannetta ja perhettä koskevissa asioissa sekä sairausvakuutus-, sosiaaliturva-, sosiaalipalvelu- ja kuntoutusasioissa saa neuvoja ja ohjausta sairaalan sosiaalityöntekijältä.

Oikeudet ja etuudet

Sydänsairauksia sairastavia koskee sama sosiaaliturva kuin muita pitkäaikaissairaita. Sosiaaliturva-asioissa ei kannata jäädä yksin. Ohjausta ja neuvontaa saa kunnan, sairaanhoitopiirien ja kuntoutuskurssien työntekijöiltä. He osaavat ohjata sosiaaliturvan piiriin.

Kuntoutumistalosta löydät tietoa yhteiskunnan tarjoamista palveluista ja tukimuodoista sekä ohjeita miten, mistä ja millä perusteella niitä voi hakea.

toimeentulo; sosiaaliturva; Sydänsairaudet

Kyllä

Päivitetty  20.4.2021