Ajankohtainen

Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku avattiin OYS:ssa

Julkaistu 5.12.2018 0.00

Oulun yliopistollisessa sairaalassa avattiin sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku joka toimii Terveyskylä.fi alustan kautta. Polku on tarkoitettu hiljattain sairastuneelle sepelvaltimotautipotilaalle. Sen kautta saa luotettavaa tietoa sekä tukea ja ohjausta omahoidon toteuttamiseen.

​Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku on suunnattu alkuvaiheessa työikäisille potilaille. Polun tavoitteena on tehostaa hoitoprosessia, osallistaa potilasta paremmin omahoitoonsa sekä turvata sairaalan jälkeisen hoidon ja kuntoutumisen aktiivinen käynnistyminen. Polulle pääsee sairaalahoidon jälkeen lääkärin lähetteellä.


Testauksessa mukana olleet sepelvaltimopotilaat ovat ottaneet palvelun innostuneesti vastaan. Palautteesta nousevat esiin tiedonsaannin yhdenvertaisuus, palvelun helppokäyttöisyys ja se, että tietoa voi hakea itselleen sopivaan aikaan ja sitä voi palastella itselleen sopivasti.


Digihoitopolulla on muun muassa oirepäiväkirja, johon potilas merkitsee verenpainearvonsa ja terveydenhuollon ammattilainen saa siten seurantatietoa.

"Olemme koonneet sinne myös potilaille usein kysytyt kysymykset vastauksineen. Lisäksi polulla on viesti-toiminto kiireettömiä yhteydenottoja varten",  kertoo sairaanhoitaja Hanna Mikkonen OYS:n kardiologian osastolta.Polulla toteutuu ensimmäinen kontrolli sairaalahoidon jälkeen. Kontrolliin kuuluvat verikokeet ja polulla täytettävä kysely. Kyselyn ja verikokeiden jälkeen sairaanhoitaja arvioi hoidon toteutumista ja konsultoi tarvittaessa sydänlääkäriä. "Kyselyn täyttämiseen kuluu aikaa muutama minuutti, kun siihen puhelimessa kuluu 10–15 minuuttia. Näin säästetään potilaan ja ammattilaisen aikaa", kertoo Mikkonen.