Ajankohtainen

Potilaat mukana verkkopalvelun suunnittelussa

Julkaistu 4.2.2020 8.00

Toimivan verkkopalvelun suunnittelu edellyttää asiakkaiden mukaan ottamista sekä suunnittelu-, toteutus- että arviointivaiheeseen.

Terveyskylän verkkopalvelussa potilaat ovat osallistuneet kehittämiseen monilla tavoilla. Käsittelen opinnäytetyössäni erään Terveyskylän sivuston rakentamista, projektin vaiheita sekä asiakkaiden osallistamista.

Sydänsairaudet talossa julkaistiin Sydämen vajaatoimintasivusto keväällä 2018. Sivusto sisältää tietoa vajaatoiminnan syistä, oireista, hoidosta ja omahoidosta. Lisäksi siellä on videoita, tietotesti sekä harjoituksia, jotka auttavat havainnollistamaan arjen selviytymisessä. Mukana suunnittelussa oli useita ammattilaisia sekä potilaita. Potilaille järjestettiin ideariihi varhaisessa vaiheessa, kun sivuja suunniteltiin. Kaksi sydämen vajaatoimintaa sairastanutta jakoi kokemustarinansa. Sivustoa testasi useampi asiakas sekä ennen julkaisua, että julkaisun jälkeen. React & Share toiminnon kautta käyttäjät voivat lähettää jatkuvasti palautetta sekä kehittämisideoita sivuston ylläpitäjälle.

Toimivan verkkopalvelun ylläpito edel​lyttää ylläpitäjältä sivuston tietojen päivittämistä, lukijapalautteiden tarkastelua sekä organisaation johdolta sitoutumista verkkopalveluiden kehittämiseen ja sen edellyttämien taitojen kouluttamiseen.

Katja Soininen

Sairaanhoitaja (YAMK)

Kuopion Yliopistollinen sairaala

Master's Degree Programme in Digital Health – koulutusohjelma, Savonia Ammattikorkeakoulu​

Täältä voit lukea opinnäytetyöni englanninkielisenä (Theseus.fi)