Ajankohtainen

Paras ePosteri! OYS:n sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku

Julkaistu 17.4.2019 15.00

OYS:n sepelvaltimotautipotilaan soittokontrollipoliklinikka ja digihoitopolku –ePosteri valittiin Sairaanhoitajapäivien 2019 parhaaksi posteriksi. Sepelvaltimopotilaan soittokontrollipoliklinikka on kehitetty Oulun yliopistollisen sairaalan Medisiinisessä päiväsairaalassa toteutetun asiakaskyselyn perusteella.

​Joulukuusta 2018 alkaen soittokontrollipoliklinikan puhelut on korvattu sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolulla. Digihoitopolun tarkoitus on antaa potilaalle luotettavaa tietoa, tukea ja ohjausta omahoidon toteuttamiseen kardiologisen toimenpiteen jälkeen. Aiemmin soittokontrollissa läpikäydyn lomakkeen potilas täyttää sähköisesti, ja omaseurannan arvot välittyvät oirepäiväkirjan kautta ammattilaiselle. Viesti-toiminto tukee kiireettömissä yhteydenotoissa potilaan ja ammattilaisen yhteydenpitoa. Polulle on koottu myös usein kysytyt kysymykset vastauksineen.

 

 

Sairaanhoitajapäivien parhaan posterin valitsijaraati painotti valinnassaan kolmea kriteeriä: hankkeen kehittämistyön toteutuksen laatu, lähestymistavan innovatiivisuus ja aiheen merkitys hoitotyölle. Sepelvaltimotautipotilaan soittokontrollipoliklinikka ja digihoitopolku kehittämistyö täytti raadin kaikki kolme kriteeriä. Valitsijaraati nosti kehittämistyöstä/posterista esiin erityisesti seuraavat asiat:

  • hoitajavetoinen toimintamalli
  • toimintamallilla tuetaan potilaan omaa aktiivista roolia hoitonsa toteuttajana
  • kehittämistyössä on hyödynnetty digitaalisia ratkaisuja
  • kehittämistyössä on hyödynnetty näyttöä kehittämistyön pohjana
  • kerätään seurantatietoa arvioitaessa toimintamallin vaikutuksia

 

Sairaanhoitajapäivät pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 21.-22.3.2019.