Gå till sidans innehåll

PET/DT-undersökning

Vid PET/DT-undersökning används isotoper och en datortomograf (CT) för att undersöka människokroppen.

Syftet med undersökningen

En PET/DT-undersökning kan användas för att undersöka cancerspridning. Det används också för att diagnostisera inflammatoriska tillstånd och vissa hjärn- och hjärtsjukdomar. Med en kombinerad PET/DT-undersökning kan man upptäcka sjukdomsförändringar med stor noggrannhet.

Undersökningens framskridande

Vid undersökningen får du först en radioaktiv markör (läkemedel) i din ven. Den strålande markören söker sig till en viss plats i kroppen, till exempel med ämnesomsättningen eller genom att det fäster vid en receptor eller en molekyl på cellytan.

Den vanligaste PET/DT-undersökningen är avbildning av ämnesomsättningen med fluorodeoxyglukos (FDG). Markören, som innehåller glukos eller socker, söker upp mål med förhöjd ämnesomsättning, t.ex. cancerceller. Goda förberedelser före undersökningen är mycket viktiga för att undersökningen ska lyckas. Före undersökningen bör du undvika att äta, dricka och utöva fysisk ansträngning. Blodsockret bör ligga under 10 mmol/l. Du får i förväg noggranna anvisningar om hur du ska förbereda dig för undersökningen.

Före och efter administrering av markören får du vila på en bädd. Vila balanserar muskelspänningar och ämnesomsättningen. På så sätt kan markören som innehåller socker lättare söka sig till de mål som ska undersökas.

Efter vilan utförs först en datortomografi (CT) med låg dos för att få en exakt strukturell bild av din kropp. Detta följs av en PET-undersökning (positronemissionstomografi), som visar var i kroppen markören finns. Slutligen kombinerar datorn CT- och PET-undersökningarna för att ge exakt information om var cancern eller andra sjukdomar i kroppen finns.

Undersökningen tar cirka 3 timmar.

Den remitterande läkaren berättar om resultaten för dig och hur vården fortsätter. Kontakta vårdenheten om du inte har fått en mottagnings- eller telefontid.

Se videon: Vad är en PET-undersökning? Videon är producerad av Åbo PET-center. Videon är på finska med undertexter på svenska.

Uppdaterad 10.3.2023