Gå till sidans innehåll

Om isotopundersökningar

Isotopundersökningar har fått sitt namn efter de kortlivade radioaktiva läkemedel, radioisotoper, som används vid undersökningarna.

Det undersökningsämne som används vid en isotopundersökning innehåller en liten mängd radioaktivt ämne.

Isotopundersökningar kan användas för att utreda förändringar i organfunktion och ämnesomsättning. Många störningar i organfunktioner kan observeras i ett mycket tidigt skede med hjälp av isotopundersökningar.

De apparater som används vid undersökningarna kan mäta mycket små mängder strålning.

Med isotopundersökning kan man undersöka bland annat:

  • cancerspridning

  • anemi

  • lung- och njurfunktion

  • blodcirkulationen i hjärtmuskeln (hjärtmuskelperfusion)

  • metabolism i benstommen

  • receptorfunktion i hjärnan

  • olika infektioner

En typisk isotopundersökning är en undersökning av skelettet med gammakameravid utredning av cancerspridning.

I samband med många isotopundersökningar görs även en DT-undersökning för att få en bild av anatomin och beräkna bildkorrigeringar eller rentav i diagnostiksyfte.

Isotopundersökningar utförs också på barn.

Se videon: Isotopundersökning. Videon är producerad av HUS och har undertexter på finska, svenska och engelska.

Före isotopundersökningen får du en patientanvisning som anger om du ska förbereda dig på något sätt inför undersökningen. För merparten av undersökningarna behöver du inte förbereda dig på något särskilt sätt, men i vissa fall är anvisningarna mycket noggranna.

Förberedelserna beror på vilken undersökning du ska genomgå. Läs alltså patientanvisningen noggrant, så att man inte blir tvungen att avboka undersökningen på grund av bristfälliga förberedelser.

Om du vet eller misstänker att du är gravid, ska du berätta om det för den behandlande läkaren eller senast när du kommer till undersökningen. Isotopundersökningar på gravida görs endast i undantagsfall.

Vid isotopundersökningen får du ett läkemedel som innehåller en liten mängd radioaktivt ämne. Vanligtvis injiceras ämnet direkt i blodådern eller i vävnaden, men det kan även ges via munnen eller andningen.

När det radioaktiva läkemedlet är i kroppen söker det sig via den vanliga blodcirkulationen och ämnesomsättningen till den kroppsdel, vävnad eller det organ som ska undersökas.

I vissa undersökningar kan avbildningen påbörjas genast när det radioaktiva läkemedlet har injicerats i kroppen. I en del undersökningar måste man vänta upp till tre timmar innan tillräckligt med läkemedel har samlats i objektet som ska avbildas.

Tack vare det radioaktiva läkemedlet strålar organet lokalt och kan undersökas genom avbildning. Avbildningen görs med gammakamera som helkropps-, lokal- eller skiktavbildning (SPET) eller med en positronemissionstomografikamera (PET) som skiktavbildning. Dessa kameror kombineras med en kamera för datortomografi (CT), dvs. en s.k. hybridbildteknik som kombinerar två typer av undersökningar (SPET-DT eller PET-CT).

Beroende på undersökning tar avbildningen från tio minuter upp till 1–2 timmar.

En läkare som är specialiserad på isotopmedicin analyserar bilderna, ger ett utlåtande och skickar utlåtandet vidare till den läkare som vårdar dig. Läkaren berättar om resultaten för dig och hur vården fortsätter.

Kontakta vårdenheten om du inte har fått en mottagnings- eller telefontid.

Även om radioaktiva läkemedel används vid isotopundersökningar är stråldosen och den eventuella risk som strålningen medför liten. Apparaturen är känslig och kan mäta mycket små mängder strålning. Det är mycket sällsynt med allergiska reaktioner vid isotopundersökningar.

Om du är osäker på strålningen kan du alltid begära mer information av den behandlande läkaren eller personalen på undersökningsenheten.

Se videon: Strålsäkerhetens ABC, Isotopundersökning. Videon är producerad av OYS och har undertexter på finska.

Uppdaterad 10.3.2023