Gå till sidans innehåll

Länkar till laboratorieundersökningar

På den här sidan hittar du länkar till Duodecim Terveyskirjasto, som innehåller information om de vanligaste laboratorieundersökningarna.

Provformerna vid undersökningar av blodprov kan variera frånregion till region. Om man använder plasma som provform är undersökningsprefixet P eller fP. Om man använder serum som provform är undersökningsprefixet S eller fS. Skillnaden beror på vilken undersökningsmetod som används i laboratoriet och om undersökningen kräver fasta (fP eller fS). Referensvärdena för undersökningsresultaten kan också variera på grund av tekniska skillnader i undersökningsmetoderna.

Uppdaterad 10.3.2023