Gå till sidans innehåll

Psykiskt välbefinnande

Behovet av psykiskt stöd är annorlunda före och efter hjärttransplantationen. Familjens och vännernas stöd är viktigt. Du behöver inte stå ensam, kamratstöd och hjälp finns att få.

En hjärttransplantation innebär stora förväntningar på en förbättrad livskvalitet. Under konvalescenstiden är det vanligt med humörsvängningar, retlighet, nedstämdhet och sömnlöshet.

Känslorna kan variera från hoppfullhet till förtvivlan. Bekymmer för framtiden, eventuella komplikationer och läkemedelsbehandlingens biverkningar kan leda till ångest och depression.

Hur den fysiska prestations- och handlingsförmågan återställs har stor inverkan på sinnesstämningen och det psykiska välbefinnandet.

Det krävs tid och tålamod både av konvalescenten själv och de närstående att vänja sig vid den normala livsrytmen. Rädslor och fördomar kan reduceras med hjälp av familjens och vännernas stöd, saklig information som gäller operationen och behandlingen efteråt samt öppen diskussion.

I svåra situationer är det inte bra att vara ensam. Du kan berätta för behandlande läkaren eller transplantationskoordinatorn om ditt behov så att du får hjälp. Kamratstöd finns också att tillgå.

Uppdaterad 20.9.2019