Gå till sidans innehåll

Totalbedömning av läkemedelsbehandling vid vård i livets slutskede

I livets slutskede minskas medicineringen, som till slut bara fokuserar på att lindra symtomen. Patientens beräknade livslängd påverkar behovet av läkemedelsbehandling och målen för vården.

Under vården i livets slutskede avtar kroppens funktioner, varvid läkemedlens effekter i kroppen kan bli starkare.Kroppens falnande resurser kan inte längre kompensera för läkemedelsbiverkningarna på ett effektivt sätt, och sköra patienter är ännu mer känsliga för biverkningar.

Förenkling av medicineringen

Ju närmare döden kommer, desto enklare blir medicineringen, som till slut endast fokuseras på att lindra symtomen och se till att patienten är lugn och smärtfri. Medicineringen ska dock inte ändras på egen hand, utan läkaren går igenom medicineringen tillsammans med patienten och fattar besluten.

Den beräknade livslängdens inverkan på läkemedelsbehandlingen

Patientens beräknade livslängd påverkar behovet av läkemedelsbehandling. Patienten kan redan använda flera olika läkemedel, som i början ansågs vara fördelaktiga för att främja hälsan under åren. När den beräknade livslängden är ett år, några månader eller veckor ska behovet av dessa läkemedel bedömas på nytt (till exempel kolesterolsänkande medel, läkemedel mot osteoporos och andra läkemedel som inletts på basis av prognoser).

Den förväntade livslängden kan också förändra målen med läkemedelsbehandlingen, eftersom man i behandlingen av sjukdomen inte längre behöver beakta risken för biverkningar under kommande år. För att till exempel undvika farligt låga blodsockernivåer vid diabetesbehandling är det säkrare att sträva efter något högre blodsockervärden än de ideala värdena. Ofta minskas även hjärt- och blodtrycksmedicineringen, eftersom blodtrycket i livets slutskede snarare är lågt, vilket ökar risken för att falla.

Uppdaterad 1.11.2021