Gå till sidans innehåll

Palliativ sedering

Med sedering avses medveten sänkning av medvetandegraden med läkemedel så att patienten är lugn eller lätt nedsövd. Inom vården i livets slutskede kan sedering användas som tillfällig behandling eller som kontinuerlig behandling fram till döden.

Hur djup sederingen är fastställs av patientens symtom. Vid lätt sedering är patienten sömnig, men kan väckas genom tal. Vid djupare sedering sover patienten utan avbrott. Syftet med sederingen är inte att påverka patientens återstående livslängd.

Sedering kan användas om patienten lider av ett outhärdligt symtom som inte kan lindras trots att man gjort allt man kan. Orsaken är oftast svår andnöd, rastlöshet eller mentalt lidande, smärta eller illamående. Ibland kan orsaken vara akut blödning.

Före sederingen ser man till att man gjort allt annat för att lindra patientens symtom. Sederingens inledande diskuteras med patienten och de anhöriga. Om patienten inte längre själv kan uttrycka sin vilja om vården, fattar läkaren ett vårdbeslut efter att ha pratat med de anhöriga om vad patienten sannolikt skulle ha önskat i situationen.

Sederingens längd varierar beroende på patientens behov. Ibland kan det räcka med kortvarig sedering, till exempel över natten, varvid läkemedlet hjälper patienten över sitt obehag. Sederingen kan också pågå i till exempel några dagar, varefter vården fortsätter med läkemedelsbehandling av symtomen, eller alternativt kan patienten sövas ner för sina sista dagar i livet fram till döden.

Sedering fram till döden kan användas när döden är nära (den förväntade livslängden räknas i dagar). Då möjliggör sederingen att patienten får dö en lugn naturlig död av sin underliggande sjukdom. Sedering är alltså inte dödshjälp och patienten avlider inte på grund av läkemedlet, utan av sin sjukdom under sömnen.

Under sedering fortsätter administreringen av smärtstillande läkemedel och andra nödvändiga symtomlindrande läkemedel. Under sederingen följer man upp symtomen noggrant och sörjer för god vård och omsorg av patienten. Man tar också hand om de anhöriga. För de anhöriga kan beslutet att söva ner patienten vara en lättnad, om symtomen har varit svåra. Samtidigt kan beslutet vara förknippat med en stor sorg över att släppa taget då den lugnare situationen ger utrymme för sorgen.

Uppdaterad 1.11.2021