Gå till sidans innehåll

Antibiotikabehandling vid vård i livets slutskede

I livets slutskede ska antibiotikabehandling bedömas noga.

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla bakterieinfektioner. De är inte effektiva mot virus. Genom antibiotikabehandling av bakterieinfektioner kan man utöver att behandla själva infektionen även lindra de symtom som infektionen orsakar.

Fördelarna med antibiotikabehandling för en döende patient ska bedömas noga. När livslängden är kort hinner antibiotikabehandlingen ofta inte bota en infektion. I vissa situationer, såsom vid urinvägsinfektion, kan antibiotika lindra symtomen. Å andra sidan kan antibiotika orsaka diarré och andra olägenheter för patienten.

I livets slutskede kan feber eller en höjning av inflammationsvärden även bero på andra orsaker än en bakterieinfektion. Febern kan hållas uppe av bland annat stora tumörer eller störningar i värmeregleringssystemet i och med den förestående döden. Då är antibiotika inte till någon hjälp. Feber kan behandlas effektivt också med andra läkemedel än antiinflammatoriska läkemedel och paracetamol.

Intravenös läkemedelsadministrering orsakar obehag för patienten. För en rastlös eller förvirrad patient kan det också leda till onödig begränsning av patienten, till exempel fastspänning av händerna, vilket inte ingår i god vård i livets slutskede.

Uppdaterad 1.11.2021