Gå till sidans innehåll

Patientavgifter för barnets sjukhusvård

En vårddygnsavgift tas ut för en del av barnets vårddagar. Vid långvarig sjukdom är det värt att undersöka möjligheten till hemservice för barnfamiljer.

För barn under 18 år tas det ut en vårddygnsavgift för sju vårddygn per kalenderår. Därefter är vården på vårdavdelning avgiftsfri för barnet på alla offentliga sjukhus.

Trots att sju vårddygn har uppnåtts måste man dock betala en poliklinikavgift eller en dagkirurgisk avgift vid besök av dessa.

Hemservice för barnfamiljer

Hemkommunen ska erbjuda familjer som är i behov av hjälp så kallat tidigt stöd som inbegriper exempelvis hemservice för barnfamiljer och familjearbete. Intensivvård av barn eller en långvarig sjukdom är orsaker som bör beaktas när servicebehovet bedöms. Socialarbetaren kan ge mer information om dessa frågor.

Årligt takbelopp

Den offentliga hälso- och sjukvården har ett årligt avgiftstak. Avgifter för familjens barn under 18 år räknas in i någondera förälderns årliga avgiftstak.

Sjukhusets patientfakturering besvarar frågor om fakturering.

Uppdaterad 18.11.2020