Gå till sidans innehåll

Ersättning av kostnader för barnets sjukhusvård

Det är möjligt att ansöka om stöd från FPA för rese- och boendekostnader i samband med ett barns sjukhusvård.

FPA ersätter enligt sjukförsäkringslagen kostnader för resor på grund av sjukdom och rehabilitering när självrisken i enkel riktning och/eller den årliga självrisken överskrids. Patientens resor ersätts vanligen enligt vad resan skulle ha kostat med det billigaste färdmedlet.

Man kan ansöka om övernattningspenning från FPA, om man varit tvungen att övernatta till exempel för att hinna i tid till behandling eller rehabilitering av ett barn eller för att undvika upprepade dagliga resor.

Vid ansökan om ersättning för övernattningskostnader ska man visa upp kvitto över betalda kostnader.

Ansökan om rese- och övernattningskostnader görs hos FPA (sex månader retroaktiv ansökningstid).

Specialfordon

Behovet av specialfordon ska motiveras separat. Om en anställd inom hälso- och sjukvården har gett barnet rätt till taxiresa ersatt av FPA, måste man ha ett intyg från polikliniken över rätten att använda taxi. Rätten till taxiresa kan också motiveras av trafikförhållanden. FPA-taxi beställs på de regionala beställningsnumren.

Årligt takbelopp

Alla resor till hälso- och sjukvården räknas till den årliga självriskandelen. Det går att ansöka om reseersättning åt barnet också för föräldrarnas resor när de deltar i barnets sjukhusvård.

Uppdaterad 18.11.2020