Det här är Hälsobyn

Hälsobyn är en digital vårdtjänst som erbjuder information och stöd för alla medborgare, vård för patienter och arbetsredskap för vårdpersonalen. Hälsobyn består av hus med olika teman kring hälsa och sjukdom. Tjänsten utvecklas av universitetssjukhusens hälsovårdsproffs och patienter.


 

Uppdaterad  3.1.2019