Behandling av personuppgifter i chattguiderna

Chattguiderna i Hälsobyn handleder och ger råd bara på en allmän nivå.

​​​​​​​​Det finns några chattguider på Hälsobyns webbplats.  J​ust nu är våra chattguiderna endast tillgängliga på finska. Chattguiderna ger handledning i praktiska frågor, men de kan inte användas för att sköta personliga, vårdrelaterade ärenden. Du ska alltså inte ge personuppgifter, såsom personbeteckning eller namn, till chattguiden.

Vi länkarna nedan kan du kontrollera hur diskussionshistoriken i chattguiderna sparas och förvaras och till vad den används.

Cancerhusets chattguide (PDF, på finska)

Chattguiden på avdelning 5B i Njurhuset (PDF​, på finska)​


 

Uppdaterad  9.4.2020