Användarvillkor och ansvar: Hälsobyn.fi, den del som är öppen för alla

Villkor för användning

Hälsobyn är en webbtjänst inom den specialiserade sjukvården som utvecklats av experter i samarbete med patienter. Vid användning av webbplatsen förbinder sig användaren att följa de användarvillkor som presenteras här. Olika deltjänster/hus som ingår i Hälsobyns tjänster kan utöver dessa villkor även omfattas av andra särskilda villkor. I tjänster för vilka identifikationskoder krävs tillämpas också avtalsvillkor för användningen av identifikationskoderna.

Tjänsteleverantör

Alla finska universitetssjukhusens sjukvårdsdistrikter utvecklar och producerar tjänsterna i Hälsobyn.  Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS fungerar som ansvarig tjänsteleverantör. Kontaktinformation: Paciusgatan 25, 00290 Helsingfors. Tfn 09 4711.

Ändringar

Hälsobyn har rätt att när som helst utan förhandsmeddelande och av vilken orsak som helst ändra webbplatsens användarvillkor, utseende, innehåll, tillgänglighet samt de tjänster som levereras på webbplatsen eller andra egenskaper för webbplatsen eller lägga ner tjänsten. Hälsobyn har rätt att avbryta leveransen av tjänster för att utföra underhålls- och uppdateringsåtgärder.

Tjänsteleverantörens ansvar

Målet vid utarbetandet av tjänsterna och innehållet i Hälsobyn är att de ska grunda sig på tillförlitlig, säker och forskningsbaserad information. Hälsoinformation är högklassig och säker  som granskas av ansvariga aktörer inom sjukvårdsdistriktens specialområden och kliniker. Hälsoinformationen produceras av yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården.

Informationen i Hälsobyn är granskad och korrekt, men för den enskilda användaren av webbplatsen är informationen endast riktgivande. Därmed ersätter innehåll och anvisningar som finns i den öppna delen av Hälsobyn inte bedömningar av yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården eller diagnoser ställda av läkare, vilka grundar sig på en klinisk bedömning av den aktuella situationen. Sjukvårdsdistrikten är inte skyldiga att i enskilda patientfall handla enligt nämnda innehåll eller principer som finns på webbplatsen. Sjukvårdsdistrikten tar inte heller ansvar för hur innehållet i tjänsten förstås, tillämpas, följs eller tolkas av den enskilda läsaren.

De sjukvårdsdistrikt som har utveckad tjänster i Hälsobyn har inte vårdansvar för användarna av den öppna delen i Hälsobyn, utan vårdansvaret ligger alltid på den vårdande aktören.

Hälsobyn ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som beror på användningen av denna webbplats eller dessa elektroniska tjänster, eller på hinder att använda dem, eller för skada som anknyter till detta. Hälsobyn garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott och felfritt. Den elektroniska information som publiceras på Hälsobyns webbplats har producerats endast i informationssyfte, om man inte separat och uttryckligen har avtalat om annat.

Information levererad av tredje part

Hälsobyn ansvarar inte för material som producerats eller publicerats av tredje part och till vilket det eventuellt finns en länk på denna webbplats.

Användarens ansvar

Användaren ansvarar för att de uppgifter som han eller hon lämnar via webbplatsen är riktiga och kommer fram. Användaren försäkrar och ansvarar för att han eller hon inte lämnar lagstridigt eller osakligt material på denna webbplats. Användaren ska med alla rimliga metoder försäkra sig om att det levererade materialet inte innehåller virus eller är skadligt på något annat sätt.

Immaterialrättigheter

Upphovsrätten och andra immaterialrättigheter som anknyter till webbtjänsten Hälsobyn tillhör samkommunen HNS, de sjukvårdsdistrikt som deltar i projektet Virtuella sjukhuset 2.0 eller tredje parter. Alla rättigheter till webbplatsen och dess innehåll förbehålles. Det är förbjudet att publicera, kopiera, flytta eller ändra webbplatsens innehåll eller utseende utan tillstånd av rättigheternas ägare, med undantag av lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Materialet får citeras i enlighet med Finlands upphovsrättslag (404/1961). Då materialet citeras, ska källan alltid anges. Varu- och firmamärken som finns på webbplatsen får emellertid inte kopieras, publiceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av Hälsobyn.

Personuppgifter

Personuppgifter samlas inte på Hälsobyns öppna webbplats. För Hälsobyns tjänster där registrering eller inloggning krävs finns separata registerbeskrivningar.

Användningsuppgifter och kakor

Hälsobyn samlar in, behandlar och analyserar information om webbplatsens användning, trafik, händelser och övriga statistiska data gällande webbplatsen. Hälsobyn kan också skaffa sådan information av pålitliga tredje parter. Denna information kan inte återställas i en sådan form att en enskild person kan identifieras.

Hälsobyns webbplats använder kakor (cookies). Kakor är filer som beskriver användningen av Hälsobyns webbtjänst och som sparas på användarens dator. Genom att utnyttja kakorna kan Hälsobyn utveckla sin webbplats samt säkerställa att den allt bättre motsvarar användarnas behov. Med hjälp av kakor kan webbplatsen komma ihåg innehåll som har lästs via webbläsaren och erbjuda mer information med anknytning till innehållet.

Genom att använda Hälsobyn godkänner du användningen av kakor. Med hjälp av kakor kan Hälsobyn lagra bl.a. uppgifter om användarens IP-adress, klockslag för besöket, sidor som besökts, typ av webbläsare som använts (t.ex. Internet Explorer, Firefox), via vilken webbadress och server användaren har kommit till webbplatsen. Besökare kan inte identifieras utifrån kakor. Webbplatsens användning av kakor påverkar inte datasäkerheten.

Hälsobyn kan använda kakornas uppgifter om besökta sidor för att rikta informationen. Med hjälp av uppgifterna kan meddelanden på olika webbplatser som är aktuella och viktiga visas för besökaren av webbplatsen. Alla meddelanden grundar sig inte på användningen av kakor, utan Hälsobyns meddelanden kan också annars ses via internet på olika aktörers webbplatser.

Användarens webbläsare tillåter sannolikt kakor utifrån webbläsarens standardinställningar, men användaren kan vid behov ändra webbläsarens inställningar och även avlägsna kakor. Kakor är nödvändiga för att vissa internettjänster som Hälsobyn erbjuder ska fungera och därför garanterar inte Hälsobyn att alla tjänster fungerar om funktionen med kakor har tagits ur bruk.

Tjänsten innehåller tredje parters delningslänkar och tekniska verktyg. Delningslänkarna upprätthålls via AddThis-tjänsten. Som mätnings- och analystjänst används Google Analytics. På de tjänster som erbjuds av tredje parter tillämpas deras datasäkerhetspraxis och användarvillkor och Hälsobyn ansvarar inte för dessa aktörers insamling och behandling av information inklusive kakor och annan teknik för uppföljning samt länkar. Vi rekommenderar att användarna tar del av de användarvillkor och den datasäkerhetspraxis som ifrågavarande tredje parter använder i sina tjänster.

Tillämplig lag

På dessa villkor samt på eventuella tvistmål som beror på Hälsobyns webbplats eller dess innehåll tillämpas Finlands lag. Eventuella tvister behandlas i Helsingfors tingsrätt.

 

Uppdaterad  8.10.2019 9.04