Egenvårdsprogrammet för viktkontroll

 

Gå till ordlistan

Egenvårdsprogrammet för viktkontroll

Skriv ut

Nyckelord: viktkontroll, motion, kost, övervikt, livsstilsförändring, välbefinnande, främjande av välbefinnande, välbefinnandehantering, tankesätt, vila, sömn, egenvårdsprogram

Behöver du hjälp och tips om hur du ändrar din livsstil och hur uppnå en bestående viktkontroll i stället för att använda snabba dieter? Har du funderat på Programmet för hälsosam viktnedgång i Hälsovikthuset, men är osäker på om det skulle passa dig?

Det här egenvårdsprogrammet är en tjänst för dig som vill komma igång med viktkontroll och livsstilsförändring.

Innehållet i egenvårdsprogrammet

Under egenvårdsprogrammet för viktkontroll

  • övar du på aktiviteter som bidrar till ditt välbefinnande och din hälsa
  • sätter du upp mål för viktkontrollen som passar din vardag
  • undersöker du din livssituation och dina resurser
  • får du tips och idéer för att stödja ditt allmänna välbefinnande

Riktlinjerna för viktnedgång fokuserar ofta på kost och motion. Syftet med detta egenvårdsprogram är först och främst att stödja ditt allmänna välbefinnande och dina psykiska resurser. Målet är att du under programmets gång ska kunna hitta hälsovanor som passar din vardag och som är bra för just dig. Egenvårdsprogrammet kräver ingen remiss utan är tillgängligt för alla som är inloggade i tjänsten Min vårdväg i Hälsobyn.

Kyllä