Att sluta röka stöder en bra behandling

 

Gå till ordlistan

Att sluta röka stöder en bra behandling

Skriv ut

Egenvårdsprogrammet består av sex sessioner med flera uppgifter. Du kan gå igenom sessionerna och uppgifterna i din egen takt. Du kan också gå tillbaka till uppgifterna när du behöver stöd i en viss fråga.

  • I egenvårdsprogrammet lär du dig bland annat
  • hur hälsan förbättras när man slutar röka
  • hur man kan lindra abstinenssymtom
  • hur man klarar av att hantera tobaksbegär och andra stressiga situationer
  • hur man upprätthåller motivationen
  • hur man undviker stötestenar.

Innehållet i egenvårdsprogrammet

Under egenvårdsprogrammet för viktkontroll

  • övar du på aktiviteter som bidrar till ditt välbefinnande och din hälsa
  • sätter du upp mål för viktkontrollen som passar din vardag
  • undersöker du din livssituation och dina resurser
  • får du tips och idéer för att stödja ditt allmänna välbefinnande

Riktlinjerna för viktnedgång fokuserar ofta på kost och motion. Syftet med detta egenvårdsprogram är först och främst att stödja ditt allmänna välbefinnande och dina psykiska resurser. Målet är att du under programmets gång ska kunna hitta hälsovanor som passar din vardag och som är bra för just dig. Egenvårdsprogrammet kräver ingen remiss utan är tillgängligt för alla som är inloggade i tjänsten Min vårdväg i Hälsobyn.

Kyllä