Digitala vårdvägar

Den digitala vårdvägen kompletterar den traditionella sjukvården och mottagningsbesöken.

​​​Om du vårdas av en hälso- och sjukvårdsenhet som använder den digitala vårdvägen, kan du göra följande på den digitala vårdvägen

  • fylla i vårdenkäter och få respons om dem
  • läsa patientanvisningar
  • förmedla uppföljningsinformation om symtom och hälsomätningar till vårdpersonalen som behandlar dig
  • kontakta vårdpersonalen som behandlar dig via meddelanden eller på distansmottagningar.

Faktureringspraxis för digitala vårdvägar är specifik för respektive sjukvårdsdistrikt.

Den information som du registrerar i den digitala vårdvägen syns alltid endast för den hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar dig.

På den digitala vårdvägen kan social- och hälsovårdspersonal inom den specialiserade sjukvården fördjupa sig i din situation redan före ni träffas ansikte mot ansikte och vid mötet erbjuda just det stöd som du behöver.

Hur kommer jag in på den digitala vårdvägen?

För att komma till den digitala vårdvägen måste du ha en remiss eller ett vårdförhållande med en enhet inom hälso- och sjukvården som använder den digitala vårdvägen.

Kontrollera på din egen vårdenhet om du kan få tillgång till den digitala vårdvägen i samband med vård, terapi eller åtgärd.

När en digital vårdväg har öppnats för dig på din vårdplats kan du börja använda tjänsten genom att logga in på Min vårdväg.

Uträttande av ärenden för barn i åldern 0-17 år

Vårdnadshavaren kan uträtta ärenden på e-vårdvägarna för sitt 0-17​-åriga barn. Vårdnadshavarens rätt att uträtta ärenden för barnets räkning kontrolleras i tjänsten Suomi.fi-fullmakter varje gång du loggar in.

När du vill uträtta ärenden på e-vårdvägarna för ditt barns räkning ska du först logga in på Min vårdväg som dig själv. Efter inloggning väljer du "E-tjänster på någon annans vägnar" uppe på sidan. Genom att klicka på knappen kan du välja för vem du vill uträtta ärenden och gå till barnets Min vårdväg. Barn och unga kan också uträtta ärenden på Min vårdväg med sina egna koder.

Uppdaterad  13.7.2021

Kyllä