​​

Min vårdväg i Hälsobyn är en digital servicekanal för hälso- och socialvården. På Min vårdväg kan du vara aktiv dygnet runt i ärenden som gäller din egen vård. Som patient är dina hälsouppgifter och vårdanvisninga​r alltid tillgängliga.

Logga in på Min vårdväg​​​​​​​​