Gå till sidans innehåll

Undersökning av smärta i urinblåsan hos män

Diagnosen för smärta i urinblåsan baseras i stor utsträckning på symtomen och uppgifterna i urineringsdagboken.

Av urineringsdagboken framgår det stora antalet urineringsgånger och de små urinmängderna. Dessutom kan symtomens svårighetsgrad poängsättas med ett frågeformulär eller en VAS-smärtskala.

Man kontrollerar att symtomen inte beror på en urinvägsinfektion med hjälp av ett urinprov.

Endoskopi av urinblåsan

Med endoskopi av urinblåsan kan man försäkra sig om att det inte förekommer några avvikelser i urinblåsan. Det gör ont när urinblåsan fylls för endoskopin och man kan bara sätta in lite vätska i blåsan under undersökningen. När urinblåsan töms kan man se blodutgjutelser i urinblåsans vägg.

Uppdaterad 1.12.2022