Gå till sidans innehåll

Intermittent kateterisering av män

Vid intermittent kateterisering förs en tunn slang, kateter, med lugna tag via urinröret till urinblåsan. Man låter blåsan tömmas och tar ut katetern.

Det finns flera typer av katetrar, men de är alla hala, engångsartiklar och enskilt förpackade. Blåsan töms genom kateterisering med regelbundna intervaller som överenskoms med den vårdande läkaren.

Om tömning av urinblåsan helt är beroende av kateterisering, ska man i regel kateterisera 4–5 gånger per dygn. Ett lämpligt kateteriseringsintervall är sådant att det hinner samlas högst fyra deciliter urin i blåsan åt gången. Då är risken för urinvägsinfektioner liten.

Katetrar fås från utdelningen av förbrukningsartiklar eller hemlevererade gratis.

Påbörjande av intermittent kateterisering och utlärning av kateteterisering

 • Du får tid till en sjukskötare för att lära dig kateterisering.

 • En lämplig kateter väljs åt dig.

 • Med sjukskötarens instruktioner övar du på att tömma din urinblåsa med kateter:

  • Kateteriseringen underlättas om du drar penisen snett uppåt, varvid urinröret blir rakt.

  • Katetern kan röra sig trögare om urinrörets slutarmuskler spänns eller på grund av prostatan.

  • Om katetern inte vill glida ska du ta en kort paus och sucka djupt för att slappna av bäckenbotten och du kan fortsätta att föra in katetern till urinblåsan.

  • Sänk ner penisen mot wc-stolen och låt blåsan tömmas.

Om du inte kan kateterisera själv kan även din anhöriga läras att göra det. I samband med utlärningen får du katetrar hem med dig och sjukskötaren skriver en remiss på katetrar till utdelningen av förbrukningsartiklar.

Uppdaterad 1.12.2022