Gå till sidans innehåll

Information om kateterisering av män

Det finns många orsaker till att urinblåsan inte töms helt. Man måste se till att blåsan töms till exempel med intermittent kateterisering eller behandling med kvarliggande kateter.

Orsaken till mer långvarig intermittent kateterisering kan vara en tömningsstörning av blåsan till följd av exempelvis diabetes, ryggmärgsskada eller en annan neurologisk sjukdom. Tillfälligt kan kvarliggande kateter användas till exmpel när blåsans tömningsstörning beror på en förstorad prostata.

Intermittent kateterisering är det bästa sättet för att tömma urinblåsan, men om det inte går av en eller annan orsak måste man nöja sig med behandling med kvarliggande kateter. Den bästa behandlingen i det fallet är en kateter som placeras genom bukväggen, vilket är bekvämare för användaren än en kateter som placeras genom urinröret. I vissa situationen är kvarliggande kateter det enda alternativet.

Uppdaterad 1.12.2022