Gå till sidans innehåll

Inkontinensskydd för män

Blöjans storlek måste väljas med omsorg, eftersom blöjan ska kännas bekväm, sitta bra och förhindra att urinen läcker ut bredvid blöjan.

Storleken på blöjan fastställs enligt midjemåttet. Om blöja används kontinuerligt är det viktigt med bra passform för att undvika hudproblem.

Blöjans absorptionsförmåga väljs enligt hur omfattande inkontinensen är: nivåerna är lindrig, medelsvår, svår och mycket svår. För lindrig inkontinens räcker det ofta med ett tunt och diskret droppskydd. Vid svårare inkontinens används tejp-, byx-, bältes- och skålformade inkoskydd. För nattliga urinläckage kan man vid behov använda engångsbäddskydd.

I Finland är kommunerna med stöd av hälso- och sjukvårdslagen skyldiga att dela ut egenvårdsartiklar till hemmaboende patienter som lider av en långvarig sjukdom. Detta gäller inkontinensskydd om inkontinensen har varat i över tre månader och är medelsvår eller svår.

Droppskydd omfattas inte av gratisdistributionen eftersom de är avsedda för lindrig inkontinens.

Uppdaterad 1.12.2022