Gå till sidans innehåll

Läkemedelsbehandling vid för tidig utlösning

Läkemedelsbehandling vid för tidig utlösning kan omfatta lokalbedövning eller läkemedel som tas oralt.

Lokalbedövningsmedel

Lokalbedövningsmedlet appliceras på ollonets hud cirka en halv timme före den sexuella aktiviteten. Bedövningsmedlet gör beröringsförnimmelsen svagare. När man använder bedövningsmedel måste man använda kondom eller tvätta bort bedövningsmedlet så att det inte sprids till partnerns könsorgan och orsakar okänslighet där.

Läkemedelsbehandling

Läkemedel som kan användas för behandling av för tidig utlösning är antidepressiva läkemedel (SSRI, selektiva serotoninåterupptagshämmare). Läkemedlen i fråga påverkar det hjärncentrum som deltar i regleringen av utlösningen genom att öka halten av signalsubstansen serotonin. Läkemedlet måste tas regelbundet för att mängden läkemedel i kroppen ska fås till en lämplig nivå och det ska vara verksamt.

Dessutom finns det ett snabbverkande och lika effektivt läkemedel, dapoxetin. Detta läkemedel tas endast vid behov och användningen begränsas av läkemedlets höga pris.

Tramadol är en stark smärtmedicin som verkar via centrala nervsystemet. Om det används regelbundet orsakar det beroende. Tramadol har konstaterats förlänga tiden till utlösning. Läkemedlet tas vid behov för sexuellt umgänge.

Uppdaterad 1.12.2022