Gå till sidans innehåll

Beteendeterapi som behandling av för tidig utlösning

Beteendeterapi används för behandling av för tidig utlösning.

Beteendeterapins metoder är kompressionsteknik och start-stop-tekniken. Oftast kombineras beteendeterapin med läkemedelsbehandling.

Kompressionstekniken går ut på att man försöker fördröja den tidiga utlösningen genom att trycka om penisen. Precis före utlösningen trycker man på penisens huvud i 1–20 sekunder vilket gör utlösningen långsammare. Dessa tryck görs tre gånger före den egentliga utlösningen.

Man kan öva när man masturberar eller har samlag. Kompressionstekniken förutsätter mycket övning för att vara effektiv.

Med start-stop-tekniken avbryts självtillfredsställelsen eller samlaget just före utlösningen och man väntar en stund innan man fortsätter med den sexuella aktiviteten. På detta sätt kan man bromsa upp den kommande utlösningen. Det lönar sig också med denna teknik att avbryta aktiviteten tre gånger före den egentliga utlösningen.

När man övar måste man lära sig att identifiera det ögonblick när utlösningen håller på att ske så att man kan hålla sig från den egentliga utlösningen. Detta förutsätter mycket övning.

Majoriteten av de män som lider av för tidig utlösning får nytta av följande enkla övning. Det rekommenderas att man utför övningen flera gånger i veckan under minst en månads tid.

  • Fortsätt med självtillfredsställelsen eller samlaget tills du känner att utlösningen är på väg.

  • Avbryt och vänta i ungefär en minut.

  • Fortsätt tills du känner att utlösningen igen är på väg.

  • Avbryt och vänta igen i ungefär en minut.

  • Upprepa avbrottet/trycket tre gånger före den egentliga utlösningen.

Uppdaterad 1.12.2022