Gå till sidans innehåll

Vad är Maghuset?

Har du symtom i mag- eller tarmområdet eller har du eller din närmaste redan konstaterats ha en sjukdom i magområdet?

På Maghuset får du tillförlitlig information om symtom, sjukdomar och när du ska söka vård. På Maghuset hittar du även information om behandlingen av sjukdomar på sjukhuset och hemma.

Husen på virtualsjukhuset innehåller tre typer av sektioner. Medborgarnas sektion kan fritt användas av alla medborgare. Endast patienter med remiss av vårdpersonal kommer in på den digitala vårdvägen som förbereder inför behandlingar. Om du styrs vidare till den digitala vårdvägen får du anvisningar om inloggning. Till sektionen för professionella kommer bara vårdpersonal med ett skilt certifikatkort.

Webbsidan Maghuset har konstruerats av experter på magsjukdomar vid Finlands universitetssjukhus tillsammans med vårdpersonalen på de andra husen i Hälsobyn och patientföreningar. Maghuset utvecklas konstant.

Maghuset är en digital tjänst för den offentliga hälsovården. I Maghuset finns innehåll för medborgare, patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Uppdaterad 24.5.2022