Gå till sidans innehåll

Information om Läkemedelshuset

Nästan alla finländare använder läkemedel under något skede i livet. Läkemedlen kan vara avsedda för tillfälligt bruk eller som långtidsbehandling av kronisk sjukdom.

Läkemedlen kan vara antingen ordinerade på recept eller receptfria. Till läkemedel hör även vitaminer och växtbaserade preparat.

Läkemedelhusets målsättning är att informera om läkemedel och medicinering, svara på frågor om en korrekt användning och förvaring av läkemedel samt besvara frågor gällande problemsituationer med läkemedel.

De andra husen i Hälsobyn innehåller också avsnitt om läkemedel. I husen finns ofta mera detaljerad information om medicinering vid specifika sjukdomar.

Läkemedelshuset har utarbetats av kliniska farmakologer i Helsingfors och Åbo samt av HUS Apotekets experter på farmaci.

Med klinisk farmakologi avses ett medicinskt delområde som forskar i för- och nackdelar med läkemedel vid olika sjukdomar och i specialsituationer, som för barn, gravida och åldringar.

Farmaci är en vetenskap som på en allmän nivå forskar om utveckling, tillverkning, användning och effekter av läkemedel.

Uppdaterad 6.2.2020