Gå till sidans innehåll

Självrisk för läkemedelsbehandlingen

Efter att taket för initalsjälvrisken har nåtts deltar Folkpensionsanstalten i kostnaderna för receptläkemedel.

Både kunden som hämtar ut läkemedel från apoteket och Folkpensionsanstalten deltar i läkemedelskostnaderna. Vuxna (med start från det år då man fyller 19 år) har i början av ett kalenderår en initialsjälvrisk på 50 euro för sina receptläkemedelsinköp; barn har inte en sådan initialsjälvrisk. När det gäller de grundersättningsgilla läkemedlen är kundens egen betalningsandel större än den del som Folkpensionsanstalten ersätter. Situationen är den omvända för specialersättningsgilla läkemedel där Folkpensionsanstalten svarar för den största andelen, antingen 65 % (lägre specialersättning) eller 100 % (högre specialersättning). För läkemedel som hör till den högre specialersättningsklassen betalar kunden 4,50 euro på apoteket. När summan som kunden själv betalat för sina receptläkemedel överskrider årssjälvrisken så ersätter Fpa receptläkemedlen i sin helhet för resten av året, med undantag av en självriskdel på 2,50 euro som tas ut vid varje köptillfälle. Årssjälvriskens belopp beslutas årligen.

Aktuell information om ersättningsstatus för läkemedel hittas på FPAs webbsidor.

Uppdaterad 13.2.2023