Gå till sidans innehåll

Läkemedelsbyte

Läkemedelskontrollmyndigheten (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea) upprättar regelbundet förteckningar över sinsemellan utbytbara läkemedel.

Många läkemedel saluförs av flera olika tillverkare. Läkemedelsförpackningar från olika tillverkare kan ha olika pris fastän de innehåller samma mängd av samma läkemedel. Priserna varierar också ofta under årets lopp. Då preparaten är utbytbara sinsemellan blir det förmånligast att använda det läkemedelspreparat som har lägst pris vid inköpstillfället. De utbytbara preparat som ingår i förteckningen har konstaterats vara likvärdiga sinsemellan så byte mot ett billigare preparat är säkert. Apoteket gör bytet automatiskt om inte läkaren eller kunden förbjuder det. Om man vill ha det dyrare läkemedlet som läkaren ordinerat är man tvungen att själv betala mellanskillnaden mellan det och det billigare preparatet.

Uppdaterad 13.2.2023