Gå till sidans innehåll

Hur får man läkemedelsersättning?

De flesta receptbelagda läkemedel ersätts på grundnivå.

Grundersättning får man för receptläkemedel när man hämtar ut läkemedlet på apoteket, läkarutlåtande eller annan åtgärd behövs inte. Undantaget är några märkbart dyra läkemedel för vilka det krävs läkarutlåtande och beslut från Folkpensionsanstaltens redan för att få grundersättning. Specialersättning förutsätter i regel beslut fattat av Folkpensionsanstalten på basen av ett läkarutlåtande. I vissa fall kan man få specialersättning om läkaren gjort en notering på receptet.

Uppdaterad 13.2.2023