Gå till sidans innehåll

Åldrande och långvarig läkemedelsbehandling

Årlig utvärdering av långvarig läkemedelsbehandling är viktig, särskilt hos personer över 70 år.

Vid långvariga sjukdomar förekommer ibland skeden då sjukdomen förvärras, vilket kan kräva en tillfällig intensifiering av läkemedelsbehandlingen och eventuellt även sjukhusvård. När situationen normaliserats kan medicineringen ofta minskas. En god och fungerande vårdrelation med den egna läkaren är då viktig för att en helhetsbild av läkemedelsbehandlingen ska bibehållas.

Behovet av läkemedel bedöms i samband med varje läkarbesök. En grundligare bedömning bör göras med jämna mellanrum, till exempel årligen.

Den behandlande läkaren beslutar om behövd vård, men bedömningen kan göras i interprofessionellt samarbete mellan vård- och apotekspersonal och läkare.

Uppdaterad 21.3.2023