Gå till sidans innehåll

Svårigheter att äta och svälja med tilltagande ålder

Åldrande och sjukdomar kan medföra svårigheter att äta och svälja.

Att äta och svälja förändras med åldern. Ätandet påverkas av många faktorer, till exempel alla sinnesfunktioner. Ändringar i dessa funktioner kan därför leda till förändringar i ätandet.

Lukt-, smak-, syn-, känsel- och till och med hörselförnimmelser påverkar matlusten, förmågan att svälja och hur tilltalande maten upplevs. Alla dessa sinnen kan försämras vid normalt åldrande och framför allt vid sjukdomar som påverkar dessa sinnen.

Med åldern blir muskelfunktionen långsammare och vävnaderna förslappas. Därmed krävs det mer tid för sväljfunktionens olika steg när maten passerar från munnen till svalget och därifrån via matstrupen till magsäcken. Stegen överlappar också varandra i viss utsträckning.

Att svälja och andas måste ske mycket strukturerat. Avsikten är att när jag säljer andas jag inte och när jag andra sväljer jag inte. Då kan struphuvudets muskler och struplocket skydda andningsvägarna så att jag inte sväljer fel ner i luftstrupen utan säkert ner i matstrupen.

Svårt att svälja – en risk för näringsbrist

Sväljningssvårigheter (dysfagi) ökar risken för näringsbrist särskilt hos äldre personer. Om det är svårt eller obehagligt att svälja börjar särskilt ensamboende äldre äta och dricka mindre. Då är risken för näringsbrist påtaglig. God näringsstatus hos de äldre förebygger risken för sväljningssvårigheter.

 • mat rinner ur mungipan vid måltiderna

 • maten hamnar i nässvalget

 • det tar länge att äta

 • maten passerar långsammare i munnen, svalget och/eller matstrupen

 • det är mödosamt att svälja

 • en tugga måste sväljas flera gånger

 • hosta och kväljningar vid sväljning eller strax efter

 • kvävningskänsla vid sväljning

 • gurglande och slemmig röst

 • känsla av att maten har fastnat i halsen

Sväljningen underlättas särskilt av följande:

 • den äldre är lagom pigg för att äta

 • den äldre har en bra och balanserad sittställning vid bordet

 • att maten har beretts till en lätt svald form

Dessutom:

 • om det känns som om en matbit har fastnat i svalget ska man hosta innan man drar efter andan.

Det är också lättare att svälja med lämpliga måltidstillbehör.

Efter maten är det bra att bli sittande cirka 20 - 30 minuter så att maten inte kommer upp tillbaka i svalget ur matstrupen. Det rekommenderas också att man rengör munnen från matrester efter måltiden.

Många läkemedel minskar salivutsöndringen. Om det finns för litet saliv i munnen är det svårt att bearbeta maten tills den är lämplig att svälja.

Munnens kondition och tänderna påverkar tuggandet och sväljandet i mycket väsentlig grad. I en torr mun hålls tandproteser sämre på plats och skaver lätt på slemhinnorna.

Salivutsöndringen ökas med sugtabletter och med att tugga xylitoltuggummi. Apoteket har också olika produkter för att behandla muntorrhet som till exempel syntetisk saliv, fuktande gel och sugtabletter som ökar salivutsöndringen.

Uppdaterad 6.5.2024