Gå till sidans innehåll

Vulvavestibulit

Vulvavestibulit, dvs. lokal provocerad vulvodyni (förkortning VVS, även vestibulodyni) är en sjukdom som vanligen förekommer hos unga 20–40-åriga kvinnor.

Vid vulvavestibulit kan man konstatera tydliga smärtpunkter som aktiveras av beröring i vestibulum. Smärta eller sveda uppstår när man försöker föra in något i slidan, t.ex. en penis, tampong, ett finger eller ett gynekologiskt undersökningsspekulum. Smärtreaktionen är oproportionerligt stark i förhållande till kraften i beröringen, vilket kallas allodyni. Slemhinnorna kan ha lätt rodnad, men vanligen går det inte att med blotta ögat urskilja smärtpunkterna från den övriga slemhinnan. Vulvavestibulit sammanhänger ofta med psykiska symtom, men de anses snarare vara en följd av sjukdomen och inte en orsakande faktor. I övrigt skiljer sig inte det gynekologiska hälsotillståndet hos personer med vulvavestibulit från den övriga befolkningen.

Uppdaterad 16.11.2020