Gå till sidans innehåll

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, efter sexuellt våld

Om stressymptomen är långvariga och kvarstår i mer än en månad och begränsar den traumatiserade personens förmåga att fungera, kan det vara fråga om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Långvariga trauman, såsom sexuellt utnyttjande, som inträffat tidigt i barndomen eller i ett annat skede av livet, kan orsaka en rad symtom som försvårar livet och gör det svårt att fungera. Sambandet mellan symtomen och den traumatiska upplevelsen och traumatiseringen är ofta uppenbart, även om sambandet inte alltid genast kommer fram. Sådana symtom kan vara ätstörningar, självdestruktivitet, problem med sexualiteten, problem med relationer, sociala problem i allmänhet, ekonomiska problem och förändringar i livssituationen.

Definitionen av PTSD är inte tillräcklig för att beskriva symtomspektrumet hos typ 2-trauma. Därför har en definition av komplex PTSD utvecklats vid sidan av definitionen av PTSD. Den har utvidgats till att omfatta konsekvenserna för människans personlighet, stresstålighet och relationer.

En svår tidig traumatisering förändrar en persons förhållande till sig själv och andra. Många upplever stark skam och skuld. Många känner sig också hjälplösa och helt värdelösa, som någon som inte förtjänar något gott i livet. Vissa känner att deras liv är permanent förstört och har svårt att tro att någon kan förstå deras erfarenheter. Å andra sidan kan relationer också kännetecknas av ett ständigt sökande efter en räddare. Traumatiseringen är förknippad med förändringar i förmågan att känna igen och reglera sina egna känslor och impulser. Problem med känsloreglering kan yttra sig i form av självdestruktivt beteende, explosiva uttryck för ilska eller ständig sorgsenhet och nedstämdhet.

Viktimisering, eller ackumulering av negativa upplevelser, kan ses som en av följderna av traumatisering. Det är ett fängelse som består av tidigare erfarenheter, där du inte längre kan lita på ditt eget interna larmsystem. Kopplingen till den egna kroppen och känslorna har brutits på grund av undvikande och man känner inte längre igen tecken på fara. Å andra sidan kan en person bli lamslagen i minsta hotfulla situation. Viktimisering kan också förstås i termer av traumatiseringens effekter på en persons förvrängda självuppfattning. En persons uppfattning om sig själv kan vara värdelös, ond och skyldig. Detta gör det mycket svårt för dem att bedöma samspelssituationer och risker i dem och att försvara sig mot illabehandling.

Uppdaterad 16.11.2020