Gå till sidans innehåll

Allvarliga former av dissociativa störningar kopplade till typ 2-trauman efter upplevelse av sexuellt våld

Symtomen på allvarliga dissociativa störningar är relaterade till svårigheter att minnas händelser i ens eget liv, problem med identitetsuppfattning, depersonalisering och derealisation.

Svåra dissociativa störningar förblir ofta oidentifierade eller överskuggas av andra psykiska problem.

Dessa associerade problem kan omfatta följande

  • depressionssymtom som nedstämdhet, trötthet, initiativlöshet, sömnstörningar och självmordstankar

  • ångest- och panikstörningar, olika rädslor

  • symtom på ätstörningar: förvrängd kroppsbild, tvångsmässig träning, hetsätande och tömning av matsmältningskanalen genom kräkningar eller laxermedel samt störningar i hormonbalansen

  • svåra somatiska symtom som saknar medicinsk förklaring

  • missbruk av rusmedel

  • posttraumatiska symtom, såsom att återuppleva traumat i mardrömmar eller flashbacks, undvikande av vissa saker, ökad vaksamhet och känslomässig håglöshet.

Ibland kan en person ha tydliga symtom som verkar traumatiska utan att ha några minnen av traumat. Sanningsenliga minnen av händelserna avslöjas ofta bäst genom fritt återkallande. Detta kräver tålamod från hjälparens sida och medvetenhet om att minnet inte kan påskyndas.

Uppdaterad 16.11.2020