Gå till sidans innehåll

Akut stressreaktion och stressyndrom efter sexuellt våld

Sexuellt våld orsakar en traumatisk kris, som är ett tillstånd av intensiv fysisk och psykisk stress.

Efter att ha upplevt sexuellt våld är det normalt att uppleva symtom på traumatisk stress. Symtomen är anpassning till den chockerande händelsen. Det är normalt att reagera på en onormal händelse. För att förhindra att den traumatiska stressen förlängs och blir kronisk är det viktigt att våldsoffret får stöd och professionell hjälp så snart som möjligt.

Sexuellt våld orsakar en traumatisk kris, som är ett tillstånd av intensiv fysisk och psykisk stress. När det sexuella våldet sker kan offret uppleva starka känslor, såsom rädsla, skräck och hjälplöshet. En stor del av de personer som har blivit våldtagna upplever dödsfruktan, även om förövaren inte är våldsam eller hotar med våld. Känslolivet domineras av skam, osäkerhet, rädsla och skuld.

Stressymtomen delas in i tre grupper

Den första gruppen omfattar återupplevelser, där den traumatiserade personen okontrollerat återupplever den traumatiska händelsen eller delar av den. Den traumatiserade personen kan ha mardrömmar, flashbacks och återblickar av situationen. Den traumatiska händelsen återupplevs mycket levande. I en traumatisk situation fungerar minnet annorlunda än i normala situationer. Upplevelsen lagras i kroppens minne som en ursprunglig sinnesupplevelse. Därför återupplevs upplevelsen på en sensorisk nivå och är mycket svår att klä i ord.

Den andra gruppen av symtom är undvikande. Den som upplevt ett trauma undviker allt som har med händelsen att göra, att tänka på den, minnas den och de känslor som är förknippade med den. Därför kan människan undvika att prata om det som hänt och allt som har med det att göra. Undvikande kan ta sig uttryck i en känsla av att leva i en bubbla eller bakom glas. Kopplingen till de egna känslorna är bruten. Undvikande påverkar också om en person söker hjälp.

I den tredje gruppen finns symtom som har att göra med fysiskt välbefinnande. Kroppen befinner sig i ett konstant tillstånd av beredskap och vaksamhet och är inställd på att förutse och reagera på faror. Detta orsakar sömnproblem, koncentrationssvårigheter och ryckningar. Den traumatiserade personen förbrukar mycket energi, eftersom kroppen inte kan slappna av och vila eftersom den ständigt är i ett vaksamt tillstånd. Humöret kan variera, den traumatiserade personen kan lätt bli irriterad och få vredesutbrott.

Uppdaterad 16.11.2020