Gå till sidans innehåll

Mentalt stöd för sexualbrottsoffer

Offret kan uppleva ett brett spektrum av känslor, såsom sårbarhet, skam, hopplöshet, hjälplöshet, rädsla, skuld och ilska.

Försäkra offret om att du finns där för henne/honom och att du tror på offret. Berätta för offret att det som hände inte var hennes/hans fel och att hen inte kunde ha förhindrat det. Förståelse och empati är viktiga egenskaper hos en hjälpare. Hjälparen kan inte få det som hänt att försvinna, men kan hjälpa offret att hantera det.

Lyssna, för offret måste få tala om vad hen har upplevt. Tvivla inte på berättelsen och förringa inte upplevelsen. Låt offret tala så ofta hen vill. Samtalet hjälper offret att få ordning på det som hänt i sitt huvud. På det sättet är föreställningarna om det som hänt inte längre bara okontrollerbara glimtar.

Uppdaterad 16.11.2020