Gå till sidans innehåll

Hjälp och stöd i praktiken för sexualbrottsoffer

Lämna inte offret ensamt. Var närvarande eller se till att offret är tillsammans med någon som hen litar på eller att någon regelbundet har kontakt med offret.

Sexuellt våld kan ha en övergripande inverkan på offrets livshanteringsförmåga och arbetsförmåga. Offret kan behöva hjälp med vardagliga sysslor. Det är viktigt att upprätthålla dagliga rutiner. Hjälp offret att ta hand om sina grundläggande behov, som att äta och sova. Ta reda på om hen behöver hjälp med till exempel barnomsorg eller andra vardagliga sysslor.

Det är viktigt att prata om vardagliga saker. Diskussionerna behöver inte hela tiden handla om våldtäkten, även om det är viktigt att hantera den för att offret ska kunna återhämta sig.

Om offret är ungt är det viktigt att behandla hen som samma flicka eller pojke som hen var före våldtäkten. Var närvarande och nära. Det är viktigt att offret vet att du finns tillgänglig om det behövs.

En traumatisk upplevelse kan orsaka betydande sömnproblem, rädslor och koncentrationssvårigheter. Våldtäktsoffrets grundtrygghet är skadad och hen kan vara rädd för att röra sig ensam. Erbjud dig att följa med till exempel på ett läkarbesök eller ett möte med polisen. Uppmuntra offret att söka professionell hjälp eller erbjud att hjälpa till att hitta hjälp.

Uppdaterad 16.11.2020