Gå till sidans innehåll

Sexuell självbestämmanderätt

Var och en har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin sexualitet.

En helgjuten och sund sexualitet omfattar förmågan att vara i kontakt med sig själv och andra människor. Den berör relationen mellan två människor, föräldraskap, familj, gemenskap och hela samhället.

Sexualiteten avspeglar relationen till såväl den inre föreställningsvärlden som den egna kroppen. När du kan älska, respektera och tillåta din egen kropp njutning sådan som den är, kan du också respektera en annan människa.

Till allas grundrättigheter hör rätten till personlig integritet. Det omfattar också sexuell självbestämmanderätt.

Uppdaterad 4.11.2020