Gå till sidans innehåll

Sexuell hälsa

Sexualitet är ett grundbehov som finns närvarande genom kvinnans hela liv. Den ger livet energi och är en kraft som skyddar livet.

Hälsa inom sexualiteten innebär förmågan och färdigheten att göra val som främjar den sexuella hälsan. Alla har rätt att bestämma över sitt eget liv och vara expert på sin egen sexualitet. Faktorer som påverkar den sexuella hälsan är bland annat den sexuella självbilden, att acceptera sig själv och sina känslor samt den fysiska sexuella hälsan.

Sexuell hälsa innebär ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet, inte endast frånvaro av sjukdom, funktionsstörning eller svaghet. Sexuell hälsa förutsätter en positiv och respektfull attityd till sexualitet och sexuella relationer samt möjlighet till tillfredsställande och säkra sexuella upplevelser utan tvång, diskriminering eller våld. För att upprätthålla den sexuella hälsan ska sexuella rättigheter respekteras, skyddas och förverkligas. (WHO 2006.)

Positiva upplevelser i barndomen, möjlighet att njuta av sin egen kropp och andra människors uppskattande förhållningssätt skapar en grund för att respektera och ta hand om sin kropp och dess välmående. Den sexuella utvecklingen sker i olika steg som en del av den psykiska, fysiska och sociala utvecklingen samt parallellt med dem. Man kan sköta om sin sexuella hälsa genom att reflektera över sin sexualitet och hur man kan uppleva välbehag på ett sätt som motsvarar de egna värderingarna och omgivande omständigheterna. Sexualiteten sitter – liksom sensualiteten – i både kroppen och sinnet. Vi kan själva välja i vilken utsträckning och på vilket sätt vi uppmärksammar vår sexualitet, vilka relationer vi vill ha i vårt liv, hur vi handskas med sexuella känslor och tankar och om vi vill ändra på dem.

Sensualitet är det psykiska svaret på vad vi tillåter oss själva. Var och en av oss har lärt sig att uttrycka oss på ett visst sätt. Vuxnas sexualitet påverkas av inlärda signaler bland annat för vad som är tillåtet, förbjudet, passande eller opassande. Du lär dig alltså sexuella reaktioner och kan å andra sidan träna på nya reaktioner och uttryckssätt. Medvetenhet ökar självkännedomen, ger dig lugn och motiverar till förändring. Förändring är en aktiv process där man frigör sig från det gamla, letar efter och hittar dimensioner i det sexuella jaget.

Du kan förbättra din fysiska sexuella hälsa genom att i lugn och ro utforska din kropp exempelvis med beröring och en spegel. När man känner sin egen kropp är det enklare att veta vilken typ av beröring man njuter av och hur man vill att en eventuell partner ska röra vid en. Också att undersöka brösten regelbundet är en del av kvinnans sexuella hälsa.

Den sexuella hälsan omfattar också att sköta om sin reproduktiva hälsa och friheten att bestämma om man vill ha barn. En sjukdom eller åkomma förknippad med könsorganen kan försämra den sexuella hälsan. Det är bäst att diskutera eventuella besvär med yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården för att få hjälp för dem.

Under livets olika skeden förändras självbilden och den sexuella självbilden hela tiden. Utvecklingen kan vara naturlig och nästan obemärkt, men i och med ändrade livssituationer eller möten med något nytt och omvälvande kan självbilden förändras drastiskt på bara en kort tid. I synnerhet traumatiska upplevelser och en överraskande förändring av självbilden till följd av till exempel en sjukdom eller olycka kan göra det svårt att vara sexuellt lycklig. Sexualiteten kan också till en början bli helt sekundär när man är tvungen att anpassa sig till den nya självbilden. Den minsta förändring i livet kan reflekteras starkt på sexualiteten och leda till missnöje med sig själv, sin partner eller parrelationen.

Uppdaterad 4.11.2020