Gå till sidans innehåll

Om sexualitet

Sexualitet är en oskiljaktig del av livets alla områden.

I sexualiteten ingår sexuell utveckling och sexuell läggning, biologiskt kön, social könsidentitet och fortplantning. Det kan vara svårt att definiera sexualitet. Den enklaste indelningen är att sexualitet är det vi är och sex är det vi gör. Sexualiteten kan omfatta sex, alltså sexuell verksamhet, men också mycket annat. Den sexuella självbilden är en viktig del av vår personlighet. Den kan ges uttryck i tankar, fantasier, känslor och i kroppen samt i relationen till sig själv och andra. I bästa fall är sexualiteten energi, en positiv kraft och frihet, men den kan också sammanhänga med ångest, rädsla och mörka skuggor.

Sexualitet är ett naturligt behov som varje människa har redan som barn. Familj, kultur och religiös bakgrund formar attityderna till sexualitet och sättet att uttrycka sin sexualitet. Många olika psykologiska, biologiska, sociala, ekonomiska, politiska, historiska och andliga faktorer kan påverka vår sexualitet. Särskilt den respons som vi får av andra och våra egna erfarenheter kan forma värderingarna, attityderna och föreställningarna kring sexualitet.

Uppdaterad 9.3.2021