Gå till sidans innehåll

Mänskliga rättigheter som är centrala med tanke på sexuell hälsa

Sexuellt våld och utnyttjande är alltid ett brott.

Varje person har

  • rätt till jämlikhet och frihet från alla former av diskriminering

  • rätt till fritt deltagande i samhälleliga aktiviteter

  • rätt till liv, frihet, säkerhet och fysisk integritet

  • rätt till privatliv och konfidentiell hälsovård

  • självbestämmanderätt och rätt till att den erkänns inför lagen

  • rätt till åsikts- och yttrandefrihet

  • rätt till hälsa och rätt att utnyttja medicinsk utveckling

  • rätt till kunskap och utbildning

  • rätt att besluta om sitt äktenskap och om att skaffa barn

  • rätt att kräva att dessa rättigheter uppfylls (IPPF 2012).

Sexuellt våld och utnyttjande kan också ta andra former än fysiska. Mentalt våld är exempelvis nedsättande benämningar, tvång, förnedring, förringande, manipulering och hot.

Sexuellt våld och utnyttjande handlar om makt, styrning och kontroll. Sexuellt våld leder till en försvagad kontroll över många aspekter av det dagliga livet.

Vem som helst kan bli utsatt för det. Offret kan känna skuld och skam, fastän det är förövaren som borde känna det.

En gynekologisk undersökning, ett ingrepp, en operation eller förlossning kan aktivera gamla trauman. Var och en har rätt att få hjälp.

Finlands första stödcenter för personer som blivit utsatta för sexuellt våld Seri inledde sin verksamhet på Kvinnokliniken vid HUCS den 29 maj 2017.

Uppdaterad 3.2.2021