Gå till sidans innehåll

Om parrelationen efter förlossningen

Den nya familjemedlemmen kan ändra parrelationen och påverka parets sexualitet. Det krävs tid och ansträngning, ibland till och med konflikter, för att de nya rollerna och förhållandena i parrelationen ska utformas.

När babyn föds blir paret en familj, två blir tre. Man växer in i föräldraskapet stegvis. Det är viktigt att paret talar om sina känslor och upplevelser för varandra för att kunna analysera sina egna erfarenheter och förstå hur den andra känner.

Det är normalt att parrelationen hamnar i skymundan under spädbarnsstadiet och att båda fokuserar helt på nykomlingen. Men så småningom är det bra att se till att också ägna sig åt parrelationen. Å andra sidan är gemensam familjetid viktigt för att samhörighetskänslan i familjen ska utvecklas. Ibland kan det i babyvardagen kännas att parrelationen har blivit helt förbisedd. Om detta inträffar är det bra att tillsammans återkalla i minnet av vad det var som man i tiderna blev förtjust i hos den andra och påminna sig själv om vilka resurser som bär upp relationen. På så sätt skapar man tro på att det finns fina saker och att när barnet blir lite större kommer det att finnas tid och plats för att vara på tumanhand.

Fundera tillsammans med din partner

  • Vad blev du förtjust i hos den andra när ni träffades?

  • Vad gillar du i den andras sätt att vara förälder?

  • Vad förväntar du dig av din partner i vardagen?

  • Vad kan du själv göra för att uppmärksamma eller glädja den andra?

Sexualiteten ändras under livets gång. En av de största förändringarna för en kvinna kan vara att bli mamma. Sammanpassningen av olika roller kräver mental energi och det tar tid att vänja sig vid dem. Därtill kommer förändringarna i det praktiska livet som ofrånkomligen är uttröttande och förvirrande.

Uppdaterad 4.11.2020