Gå till sidans innehåll

Förändringar i parrelationen efter förlossningen

En bra sexuell hälsa efter förlossningen inverkar positivt på parrelationen och också på anpassningen till att vara förälder.

Att jämföra individuella skillnader i parrelationen eller med andra i motsvarande situation är inte fruktbart.

Parets ömsesidiga tillgivenhet, som skapar en trygg känsla, hjälper båda att orka i relationen och tåla stress bättre. Mammans psykiska hälsa har betydelse för den tidiga växelverkan med barnet och för att parrelationen ska vara tillfredsställande. En trygg emotionell atmosfär spelar en central roll i den förändrade parrelationen och utgör en bra grund för öppen kommunikation. Sexualiteten utvecklas i olika livssituationer och stöter under livets gång på utmaningar av olika slag, ett barns födelse i parrelationen är en av många. Parrelationens välmående och omgivningens stöd har en stor positiv inverkan på hur man möter svårigheter och kommer över dem. Att kunna bevara en god samtalsförbindelse under omställningarna är av avgörande betydelse för att övervinna svårigheter, det visar också studier.

Ge din partner positiv respons.

Om det redan tidigare har förekommit problem i parrelationen, gör barnets födelse inte kommunikationen lättare. Paret borde söka hjälp för sina problem i tid, om möjligt före barnet föds. Föräldrarnas parrelation är barnets mentala hem. Det är viktigt att ta upp fysiska och psykiska problem vid besöken inom hälsovården så att de kan behandlas och förebyggas. Kom också ihåg att varje familj har sitt sätt att sköta saker och ting. Känslor av skuld och skam är vanliga och alla upplever sådana under barnsängstiden. Det är viktigt att få realistisk information om hur sexualiteten ändras under graviditeten och barnsängstiden. Sexualrådgivning för par i det här livsskedet spelar en central roll.

Uppdaterad 4.11.2020