Gå till sidans innehåll

Förändringar i den egna kroppen och sexlust efter förlossningen

Att bli mamma förändrar kroppsuppfattningen och påverkar den sexuella lusten. Det är viktigt att få stöd av sin partner för att acceptera den nya situationen.

Förändringar i den egna kroppen

Det är viktigt att acceptera den förändrade kroppsbilden och att ge återhämtningen tid. Partnerns stöd är av största betydelse för att acceptera den egna förändrade kvinnligheten. Att möta kvinnan hen älskar som mor är en ny situation också för partnern. Partnern behöver förståelse i det nya läget, och också stöd, närhet och ömhet. Det är viktigt med ömhet och närhet som inte syftar till sex.

Lust

De förändrade sociala rollerna och anpassningen till föräldraskapet och tröttheten påverkar parrelationen och den sexuella hälsan. Kvinnans rädsla och oro över när man kan börja vara sexuellt aktiv igen, över eventuell smärta och babyns välbefinnande är aspekter som kommer fram i studier om barnsängstiden. Partnern har en stark inverkan på hur kvinnan upplever lust efter förlossningen. Kvinnans lust beror på hur nära och intim hon upplever att relationen till partnern är och på partnerns intresse för sex. Lusten påverkas också av mängden emotionellt stöd mellan partnerna samt av praktiska aspekter, som hur hushållsarbetet fördelas.

Uppdaterad 4.11.2020