Gå till sidans innehåll

Spiral

En spiral som förs in i livmodern är en populär preventivmetod i Finland.

Det finns kopparspiral och hormonspiral som innehåller levonogestrel (gulkroppshormonet progestin). Kopparspiralen är en hormonfri preventivmetod och inverkar alltså inte på äggstockarnas hormonproduktion, men det är känt att den ökar mängden mensblödning, vilket kan ha en viss inverkan på sexualiteten.

Den största skillnaden mellan hormonspiral och kombinerade p-piller är att spiralen vanligen inte hindrar äggstockarnas egen hormonfunktion, så menstruationscykeln, ägglossningen och de cykliska förändringarna i hormonproduktionen förblir oförändrade. Många kvinnor rapporterar ökad lust vid tiden kring ägglossningen, och det håller vanligen i sig när man använder hormonspiral som preventivmedel.

En färsk studie jämförde skillnaden mellan koppar- respektive hormonspiralens inverkan på sexualiteten och ingen betydande skillnad framkom. Användare av hormonspiral har däremot rapporterat en ökad sexuell lust och upphetsning och mindre problem med sexualfunktionerna än kontrollgruppen.

Uppdaterad 4.11.2020