Gå till sidans innehåll

Kombinerade p-piller

Kombinerade p-piller är ett effektivt preventivmedel och minskar menstruationssmärtor och menstruationsblödningen hos många.

Kombinationspiller har vissa fördelar som inverkar positivt på sexualiteten: mensvärken (dysmenorré) och endometriossmärtorna lindras och mensblödningen minskar hos så många som 40 procent av användarna. Korrekt använda är de kombinerade p-pillrens preventiva effekt utmärkt: 0,3 kvinnor av 100 blir gravida inom ett år vid användning enligt anvisningarna. Detta gör det möjligt att njuta av sexualiteten utan rädsla för en icke-önskad graviditet.

Forskningsresultaten om de kombinerade p-pillrens inverkan på libidon, dvs. den sexuella lusten, är motstridiga. Vissa studier har rapporterat nedsatt libido, medan andra däremot har kommit fram till att libidon förhöjs bland användare av kombinerade p-piller. Därtill finns det studier där ingen skillnad i den sexuella lusten observerades mellan användare av kombinerade p-piller och kontrollgruppen.

Det är känt att många psykosociala faktorer påverkar den sexuella lusten och därmed också resultaten från sådana studier som beskrivs ovan. En ökad torrhet i slidan har rapporterats bland användare av kombinerade p-piller, men det besväret minskar under en längre användning.

Flera studier har visat att kombineerade p-piller ökar risken för utveckling av smärttillstånd i de yttre könsorganen och slidan (vestibulit, vestibulodyni, vulvodyni). Användning av kombinerade p-piller i över två år och att börja använda piller som ung ökar risken för smärttillstånd. I vissa studier lindrades smärtan när användningen av pillren avbröts.

Å andra sidan finns det också studier där inget samband mellan kombinerade p-piller och vestibulit har hittats, utan viktiga riskfaktorer som rapporterades var bara att inte ha haft förlossningar samt bakteriell vaginos i slidan.

Efter förlossningen bör man observera att risken för ventrombos är förhöjd under 3 månader och kombinationspreparat bör inte användas då. Kombinationspreparaten bör inte heller användas i samband med helamning av ett under 6 månader gammalt spädbarn.

Uppdaterad 4.11.2020