Gå till sidans innehåll

Överföring av fryst embryo

Vid provrörsbefruktning överförs vanligen ett embryo till livmodern. Eventuellt övriga goda embryon kan frysas ned och vid behov användas senare.

Embryon kan förvaras i tankar med flytande kväve i flera år. Det är på parets ansvar att förnya avtalen för förvaringen med fastställda mellanrum.

Med de nuvarande metoderna för nedfrysning och upptining klarar över 90 procent av embryona förvaringen i överförbart skick. De frysta embryona kan överföras antingen under kvinnans naturliga menstruationscykel eller under en hormonassisterad menstruationscykel.

Ungefär var tredje överföring av nedfryst embryo resulterar i graviditet.

Behandlingar med donerade könsceller

Om könsceller saknas eller om de är defekta kan behandling av infertilitet med donerade könsceller vara ett alternativ. Användningen av donerade könsceller är strängt reglerad och kräver alltid psykologisk rådgivning. I dag finns behandlingar med donerade könsceller även tillgängliga inom den offentliga sjukvården och för ensamstående kvinnor och kvinnopar.

Inom den offentliga sektorn används könsceller eller embryon från sjukhusens egna könscellsbanker, men i vissa fall är det också möjligt att använda en egen känd donator. Tillgången till donerade könsceller är en av begränsningarna för behandlingarna, och det behövs hela tiden fler donatorer.

Du kan läsa mer om behandling med donerade könsceller på Pärlbandsprojektets webbplats. Mer information om donation av könsceller finns på könscellsbankernas webbplatser.