Gå till sidans innehåll

Var och hur kan du fungera som stödperson

Du kan fungera som stödperson inom din egen patientförening eller åp sjukhuset.

Flera patientföreningar ordnar kamratstödsverksamhet och söker kontinuerligt volontärer. Verksamheten varierar beroende på förening och ort. Du får aktuell information från din egen förening av till exempel koordinatorn för volontärverksamheten.

Vet du inte ännu inom vilken förening du skulle kunna verka? Föreningen som är lämpligast för dig hittar du i Kamrathuset med sökmotorn Sök kamratstöd. I sökmotorn har samlats allmän information om patientföreningar som erbjuder kamratstöd samt deras kontaktuppgifter.

Du kan även fungera som en stödperson på sjukhus. Då får patienten stöd redan på sjukhuset. Kamratstödsverksamheten som sker på sjukhuset koordineras av OLKA®, som redan finns inom de flesta universitetssjukvårdsdistrikten. Verksamheten varierar beroende på sjukhus och avdelning. De anställda inom OLKA®-verksamheten på ditt eget område ger aktuell information om hur det är att fungera som stödperson. Aktörernas kontaktuppgifter hittar du på OLKA® -verksamhetens webbplats.

Uppdaterad 21.6.2023